SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)
กล้อง

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)
กล้อง

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ

Kingston คิงส์ตัน เมมโมรี่การ์ด Memory Micro SD Card Class 10 128GB + Adapter ของแท้ 100% รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (โปรดเก็บกล่องไว้ยืนยันด้วย)
กล้อง

Kingston คิงส์ตัน เมมโมรี่การ์ด Memory Micro SD Card Class 10 128GB + Adapter ของแท้ 100% รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (โปรดเก็บกล่องไว้ยืนยันด้วย)

Kingston คิงส์ตัน เมมโมรี่การ์ด Memory Micro SD Card Class 10 128GB + Adapter ของแท้ 100% รับประกันตลอดอายุการใช้งาน (โปรดเก็บกล่องไว้ยืนยันด้วย) ราคา : 990 *ราคาอัพเดทตลอดมีขึ้นมีลง >>เชคราคาลดล่าสุด<<

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)
กล้อง

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ

SANDISK 32 GB. MICRO SD CARD SDHC EXTREME PRO CLASS 10 SANDISK (SDSQXCG_032G_GN6MA)
กล้อง

SANDISK 32 GB. MICRO SD CARD SDHC EXTREME PRO CLASS 10 SANDISK (SDSQXCG_032G_GN6MA)

SANDISK 32 GB. MICRO SD CARD SDHC EXTREME PRO CLASS 10 SANDISK (SDSQXCG_032G_GN6MA) ราคา : 450 *ราคาอัพเดทตลอดมีขึ้นมีลง >>เชคราคาลดล่าสุด<< หมวดหมู่ : กล้อง รีวิวจากผู้ซื้อจริง

Sandisk Ultra microSD ความเร็ว 80MB/s ความจุ 64GB Class10 (SDSQUNS_064G_GN3MN) เมมโมรี่ แซนดิส ประกัน 7 ปี
กล้อง

Sandisk Ultra microSD ความเร็ว 80MB/s ความจุ 64GB Class10 (SDSQUNS_064G_GN3MN) เมมโมรี่ แซนดิส ประกัน 7 ปี

Sandisk Ultra microSD ความเร็ว 80MB/s ความจุ 64GB Class10 (SDSQUNS_064G_GN3MN) เมมโมรี่ แซนดิส ประกัน 7 ปี ราคา : 291 *ราคาอัพเดทตลอดมีขึ้นมีลง >>เชคราคาลดล่าสุด<< หมวดหมู่ : กล้อง

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)
กล้อง

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รองรับ4K ประกัน Synnex แบบ Lifetime (สีแดง ทอง)

SanDisk Extreme microSD U3 32GB อ่าน 100MB/s เขียน 60MB/s 64gb อ่าน 160MB/s เขียน 60MB/s 128/256/400GB 160MB/s เขียน 90MB/s ใส่โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ

Lexar 32GB Micro SD Professional 1000x (150MB/s)
กล้อง

Lexar 32GB Micro SD Professional 1000x (150MB/s)

Lexar 32GB Micro SD Professional 1000x (150MB/s) ราคา : 999 *ราคาอัพเดทตลอดมีขึ้นมีลง >>เชคราคาลดล่าสุด<< หมวดหมู่ : กล้อง รีวิวจากผู้ซื้อจริง >>อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่นี่<<